MobiFone chính thức công bố kế hoạch triển khai chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số

Theo kế hoạch chuyển đổi mã mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số của 5 nhà mạng sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 15/9/2018 và kết thúc vào ngày 30/6/2019.

Kế hoạch yếu tố chuyển đổi đầu số

Thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển thành 070, 079,077, 076, 078.Thời gian bắt đầu chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 6 năm 2019.Sau khi việc chuyển đổi tiến hành hoàn tất, toàn bộ 10 chữ số của thuê bao di động 10 số vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Ví dụ: muốn gọi tới số di động 10 số của MobiFone là 090.2345678 thì trước và sau lúc đổi mã mạng ta vẫn quay số 090.2345678, không có gì thay đổi.Số thuê bao (7 chữ số cuối) của thuê bao di động 11 số và của thuê bao VSAT được giữ nguyên không thay đổi, chỉ thay đổi mã mạng. Ví dụ: muốn gọi đến số di động 11 số của MobiFone là 0120.4567890, trước lúc đổi mã mạng ta quay số 0120.4567890 thì sau khi đổi mã mạng ta quay số 070.4567890, nghĩa là chỉ thay mã mạng cũ (120) bằng mã mạng mới (70) lúc quay số

MobiFone chính thức công bố kế hoạch triển khai chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số

Các biện pháp đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc

Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các công ty viễn thông thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động, bảo đảm thông suốt thông tin, không gián đoạn cho các thuê bao.

Cụ thể, sẽ tiến hành quay số song song trong thời gian 60 ngày đề cập từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Trong thời gian này người sử dụng quay số theo mã mạng cũ hoặc quay số theo mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công.

Bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 11 năm 2018.Duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Trong thời gian này, các cuộc gọi quay số theo mã mạng mới được tiến hành bình thường; các cuộc gọi quay số theo mã mạng cũ sẽ nhận được âm thông báo (bằng 02 đồ vật tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh) cho biết mã mạng đã đổi thay và hướng dẫn quay số theo mã mạng mới.

Cam kết của MobiFone

MobiFone đã chuẩn bị về hầu hết mặt kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ… và sẵn sàng các phương án để đảm bảo các hoạt động của khách hàng không bị gián đoạn trong thời gian chuyển đổi. Đối với khách hàng của MobiFone, các hoạt động nghe, nhận cuộc gọi cũng như các nội dung sử dụng dịch vụ gia nâng cao (nếu có) vẫn được duy trì bình thường trong và sau thời gian chuyển đổi đầu số. Bên cạnh đó, MobiFone sẽ phối thích hợp chặt chẽ với các nhà mạng trong công tác thông báo chi tiết nội dung thay đổi đầu số của các nhà mạng, đảm bảo các dịch vụ của khách hàng được thông suốt, bình ổn.

Chúc các bạn vui vẻ!

Theo: Techrum.vn