Không kích sữa bằng vảy tê tê

Đây là hoạt động được Chi nhánh Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển trực thuộc Liên hiệp những Hội công...